تصاویر میکروسکوپ الکترونی از میکروب های پلاک دندان

در نگاه اول ممکن است این تصاویر مانند گیاهان کمیاب و یا شاید سطح یک سیاره دور به نظر برسند اما در واقع آن ها باکتری های موجود در پلاک دندان ها هستند که بر اثر بهداشت ضعیف دهان و دندان ایجاد می شوند.

این تصاویر توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) از پلاک دندان، پوسیدگی دندان و باکتری های موجود در دهان ایجاد شده اند.

میکروسکوپ الکترونی روبشی با پرتو های متمرکز از الکترون ها از نمونه عکس می گیرد و سپس این عکس ها به صورت دیجیتالی چاپ می شوند.

باکتری های موجود در پلاک دندان

باکتری های موجود در پلاک دندان

مته دندانپزشکی

مته دندانپزشکی

مسواک بین دندانی

مسواک بین دندانی

مسواک بین دندانی پس از تمیز کردن دندان ها

مسواک بین دندانی پس از تمیز کردن دندان ها

پین دندانپزشکی

پین دندانپزشکی

 فرش آبی از باکتری های کروی و سلول های قرمز خون چسبیده به سطح دندان زرد

فرش آبی از باکتری های کروی و سلول های قرمز خون چسبیده به سطح دندان زرد

پلاک تشکیل شده بر روی مسواک

پلاک تشکیل شده بر روی مسواک

پلاک های سطح دندان

پلاک های سطح دندان

باکتری های متصل به دندان

باکتری های متصل به دندان

شکسته شدن بخشی از یک دندان شیری

شکسته شدن بخشی از یک دندان شیری

سلول های تشکیل دهنده مینای دندان

سلول های ��شکیل دهنده مینای دندان

دندان شیری

دندان شیری

باکتری های موجود در پلاک دندان

باکتری های موجود در پلاک دندان

پلاک های تشکیل شده بر روی مسواک

پلاک های تشکیل شده بر روی مسواک

پوسیدگی سطح دندان

پوسیدگی سطح دندان

میکروب های پلاک دندان

پلاک زرد رنگ سطح دندان

پلاک زرد رنگ سطح دندان

کریستال های کلسیم فسفات موجود در مواد غذایی

کریستال های کلسیم فسفات موجود در مواد غذایی

باکتری های زرد رنگ در لثه انسان

باکتری های زرد رنگ در لثه انسان

پلاک های زرد رنگ سطح دندان

پلاک های زرد رنگ سطح دندان

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه